Θα σας παρακαλούσαμε, πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας, να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης. Η ιστοσελίδα www.yanniextensions.gr είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας 'ΧΡΥΣΟΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ'' με έδρα την Λεωφόρο Βουλιαγμένης 500 Άλιμος Αθηνών Τ.Κ. 17456, με Α.Φ.Μ. 020909301 και αριθμό ΓΕΜΗ 9064901000 (εφεξής η ''Εταιρεία''). Όλο το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ότι εσείς έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα της Εταρείας και τα περιεχόμενα της είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Η Εταρεία επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος της να αρνηθεί την πώληση των προιόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και γεωγραφική περιοχή αφού πρώτα αυτό το πρόσωπο ενημερωθεί πρώτα εγγράφως ή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να επαναδιανεμηθούν, να τροποποιηθούν, να αναδημοσιευθούν ή να χρησιμοποιηθούν στο σύνολο ή μέρος αυτών χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιαδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας ή τρίτων. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προιόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της Νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρεία, τα στελέχη της, τους αντιπροσώπους της, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον χρήστη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δε συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά μόνο προσωπικά στοιχεία από τους εγγεγραμμένους χρήστες αυτής και χωρίς την πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να διαθέσει σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετική με τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των προιόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δε σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προιόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προιόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνιση της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προιόντων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή τα έξοδα αποστολής για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προιόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Στην περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο, σημειώστε το στην ηλεκτρονική παραγγελία σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας η Εταιρεία για τα στοιχεία τιμολόγησης. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διβάστε περισσότερα για τους τρόπους αποστολής εδώ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία εγγυάται την καλή κατάσταση της ποιότητας και της συσκευασίας των προιόντων πριν από την αποστολή τους. Τα προιόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας, συνοδεύονται από τις σχετικές εγγυήσεις των κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμμία παραιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε περίπτωση που κάποιο προιόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται από εγγύηση, η αποστολή του προιόντος προς επισκευή στην έδρα της Εταιρείας μας, καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή του εν λόγω προιόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση της Εταιρείας. Τα έξοδα αποστολής αρχικά θα επιβαρύνουν τον πελάτη και αφού μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι όντως το ελάττωμα καλύπτεται από εγγύηση τότε θα επιστρέφονται στον πελάτη τα έξοδα αποστολής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προιόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προιόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προιόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα αποστελλόμενα προιόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημιά ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη στιγμή της παράδοσης του προιόντος στον πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προιόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προιόντος, σπασμένο προιόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ. Επιστροφές των προιόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προιόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προιόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προιόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.
  • Ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προιόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προιόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προιόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται είτε με τη χρήση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ είτε με τη χρήση των υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρεία.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από τον νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστέος, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφτεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστικότητα και εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από την στιγμή που αυτές θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι εν λόγω Όροι και Προυποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η έδρα της Εταιρείας μας βρίσκεται στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης 500 Άλιμος Αθηνών Τ.Κ. 17456.