Κωδ. Προϊόντος: 12004-1 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 3% 10 Vol....
10,00 €
Κωδ. Προϊόντος: 12004-2 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 6% 20 Vol....
10,00 €
Κωδ. Προϊόντος: 12004-3 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 9% 30 Vol....
10,00 €
Κωδ. Προϊόντος: 12004-4 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 12% 40 Vol....
10,00 €
Κωδ. Προϊόντος: 12008-2 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 6% 20 Vol....
1,40 €
Κωδ. Προϊόντος: 12008-3 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 9% 30 Vol....
1,40 €
Κωδ. Προϊόντος: 12008-4 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 12% 40 Vol....
1,40 €
Κωδ. Προϊόντος: 12009-2 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 6% 20 Vol....
4,35 €
Κωδ. Προϊόντος: 12009-3 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 9% 30 Vol....
4,35 €
Κωδ. Προϊόντος: 12009-4 - Brand: Yanni Extensions
Οξειδωτικό Γαλάκτωμα 12% 40 Vol....
4,35 €